MŠ Galbavého -     Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum.

oznam

Oznam o zvýšení poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ

 

Vážení rodičia, s účinnosťou od 10. októbra 2013 rozhodol zriaďovateľ MÚ Dúbravka o zmene výšky poplatku za materské školy nasledovne : 

- na nezaopatrené dieťa s trvalým pobytom v Dúbravke : 25€

- na nezaopatrené dieťa s trvalým pobytom mimo Dúbravky : 30€

 

 

                                 Ďakujeme za pochopenie