MŠ Galbavého -     Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum.

oznam o úhrade za stravné

 

Vážení zákonní zástupcovia predškolákov!
Žiadame Vás, aby ste uhradili stravné za mesiac január 2019 za svoje dieťa na účet MŠ, nakoľko príspevok zo štátneho rozpočtu na obedy detí predškolákov mestská časť dostane až v mesiaci február 2019. Príspevok Vám bude po obdržaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu vrátený.
Ďakujeme za pochopenie