MŠ Galbavého -     Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum.

plavecký výcvik

apríl

 

Plavecký výcvik pre predškolákov

 

Vážení rodičia, 

naša materská škola v spolupráci s Plaveckou Akadémiou v DNV organizuje tak ako po minulé roky predplaveckú prípravu pre deti predškolského veku.

Termíny konania kurzu sú : 23.4. , 25.4. , 27.4. , 30.4. a 2.5., 4.5., 7.5., 9.5., 11.5., 14.5. 2018

Je to 10 lekcií, každá lekcia trvá hodinu. Deti budú viesť certifikovaní tréneri, ktorých zabezpečuje Plavecká Akadémia. Doprava je taktiež zabezpečená plaveckou akadémiou.

Cena kurzu závisí od počtu prihlásených detí (cca 70€),  maximálny počet je 20 detí. 

Prosíme vás, aby ste svoj záujem nahlásili p. učiteľkám v 3. a 4. triede.  Ďakujeme