MŠ Galbavého -     Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum.

počítače

apríl-máj

 

Hra s počítačom


Deti , ktoré odchádzajú v tomto roku do zákaldnej školy sa zúčastnili aktivity  HRA S POČITAČOM.
Deti boli rozdelené do dvoch skupín :
1. skupina 18.4., 19.4., 25.4.
2. skupina 26.4., 2.5., 3.5.

Aktivita prebiehala v učebni na Základnej škole Sokolíkova 1, v dopoľudňajších hodinách. Deti absolvovali hry na počitači so svojimi p. učiteľkami. Obohatili sa o nové znalosti, zručnosti pri práci s počítačmi a v neposlednom rade sa oboznámili s priestormi školy.
 

počítače
počítače
počítače