MŠ Galbavého -     Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum.

poplatky

Vážení rodičia!

 

Dňa 12.9. 2018 sa na schôdzi ZRŠ odsúhlasili nasledovné poplatky:

Pranie 20 €
ZRŠ   40 €

+ dobrovoľný príspevok na hračky a aktivity detí

 
Dobrovoľný príspevok sa dá uhradiť aj kedykoľvek v priebehu školského roka.
 
Poplatky je potrebné uhradiť najneskôr do 30.10. 2018 na účet Občianskeho združenia 2554970956/0200
Rodičia dvoch a viacerých detí v MŠ môžu poplatky uhradiť aj na splátky. Prvú splátku do 15.10. 2018 a druhú najneskôr do 31.1. 2019.
 
Ďakujeme