MŠ Galbavého -     Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum.

Združenie rodičov Materskej školy Galbavého (ZRMšG)

Dátum založenia :  21.11.2008
Názov: Združenie rodičov MŠ Galbavého
Sídlo :  Galbavého 5, 841 01 Bratislava
IČO : 42136903
 
číslo účtu : 2554970956 / 0200
IBAN : SK 63 0200 0000 0025 5497 0956
 
 
Predseda:      Veronika Lučaničová
Podpredseda: Lucia Gogová
Hospodár:      Pavlína Ďurišová
 
 
OZ založil  p. Ľubomír Letkovič, (ktorý bol predsedom OZ),  spolu s manželkou a s p. Gürtlerovou, za účelom uchádzania sa o 2% podielu zaplatenej dane z príjmu. To bol hlavný dôvod.
Nakoniec sme sa s p. riaditeľkou dohodli, že sa na účet združenia budú platiť rodičia aj poplatky ZRŠ, ktorých výška sa stanovuje a odsúhlasuje vždy na prvom rodičovskom združení v danom školskom roku. Účely OZ sú popísane aj v stanovách. (viď. príloha)

Rodičia platia na účet OZ poplatok za pranie prádla a príspevok na akcie konané v MŠ. To sú povinné poplatky + môžu prispieť  aj dobrovoľnou sumou.
 
Dňa 31.01.2014 bola  v Obchodnom vestníku č. 21/2014 pod Š000060 zverejnená informácia o špecifikácii prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov  za rok 2012  na základe žiadosti ZRMŠG zo dňa 27.1.2014.
Je to zákonom stanovená povinnosť pre prijímateľov, ktorí prijmú viac ako 3330 EUR. (viď. príloha)
PrílohaVeľkosť
Poďakovanie 16.08 KB
OV_21-2014_Specifikacia_prijateho_podielu_zaplatenej_dane_z_prijmov.pdf71.14 KB
ZRMŠG - prehlad prijmov a výdajov šk rok 2017-2018.doc101.5 KB
Stanovy ZRMŠG 2018.doc48.5 KB
Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov MŠ Galbavého 2018.doc32 KB
Tlačivo 2% 2018141.89 KB