MŠ Galbavého -     Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum.

Mikuláš

december

 

MIKULÁŠ v škôlke

Do našej škôlky 7. decembra 2016 zavítal Mikuláš v sprievode pána starostu Martina Zaťoviča. Deti ho privítali nadšeným potleskom a veľkou radosťou v očkách, zaspievali a zarecitovali mu množstvo pesničiek a básničiek, za čo ich Mikuláško odmenil kopou sladkých darčekov . 

Kvapka krvi

november

 

DARUJ KRV, ZACHRÁNIŠ ŽIVOT!

 

divadielko

november

 

"6 Zázračných kľúčov" 

 

Na 25. novembra 2016 o 10.00 hodine bolo pre detičky pripravené hudobné divadielko priamo v našej materskej škole. Zahrať nám ho prišli skvelí hudobníci z divadla Baretka, ktorí sú nám všetkým už dobre známi. Predstavenie bolo fantastické, už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s nimi...

tvorivé dielne

október - november

 

JESENNÉ TVORIVÉ DIELNE

 

V priebehu októbra, novembra prebiehali priebežne v škôlke tvorivé dielničky, kde sme s deťmi tvorili, vyrábali, maľovali, strihali lepili... Výsledky nášho snaženia ste mohli priebežne sledovať na nástenkách v jednotlivých triedach, šatniach i vo vstupnej hale...alebo tu vo fotogalérii...

doprava

apríl

 

Mobilné dopravné ihrisko

 

Do našej škôlky zavítalo mobilné dopravné ihrisko, kde si detičky precvičili svoje znalosti o doprave, ktoré si doposiaľ osvojili. Akcia sa konala 25.4. 2017 

Keďže sa deťom veľmi páčilo, už teraz sa tešíme opäť o rok ....

 

 

Syndikovať obsah