MŠ Galbavého -     Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum.

disco

jún

 

DISCOPARÁDA so šašom MAROŠOM

 

Slávnostné ukončenie školského roka bolo dňa 19. júna 2012 . Zábava sa začala o 9.30 hod na dvore MŠ veselou discoparádou so šašom Marošom a DJ-kou Elkou. Deti čakalo množstvo zábavy, súťaží, skvelej hudby, tanca i sladkých odmien :-)

rozlúčka s MŠ

jún

ROZLÚČKOVÁ BESIEDKA S PREDŠKOLÁKMI

 

Besiedka pre rodičov detí, ktoré odchádzajú od septembra do školy sa konala dňa 21. júna 2012 o 16.00 hod. v IV. triede. Deti si pre rodičov nacvičili pestrý program zo všetkého, čo sa naučili v materskej škole :-) S deťmi sa rozlúčila pani riaditeľka aj pani učiteľky a popriali deťom krásne prázdniny a veľa úspechov v školských laviciach .

deň Matiek

máj

 

BESIEDKA KU DŇU MATIEK


 

Na besiedke ku Dňu matiek, sa predviedli detičky a ukázali mamičkám krásny program, ktorý si pre ne nacvičili spolu s pani učiteľkami. Poďakovali sa tak mamičkám za ich starostlivosť a lásku.
Besiedka ku Dňu matiek sa konala dňa 15.5.2012

 

Niektoré zaujímavé momenty si môžete pozrieť vo fotogalérii.

počítače

apríl-máj

 

Hra s počítačom


Deti , ktoré odchádzajú v tomto roku do zákaldnej školy sa zúčastnili aktivity  HRA S POČITAČOM.
Deti boli rozdelené do dvoch skupín :
1. skupina 18.4., 19.4., 25.4.
2. skupina 26.4., 2.5., 3.5.

Aktivita prebiehala v učebni na Základnej škole Sokolíkova 1, v dopoľudňajších hodinách. Deti absolvovali hry na počitači so svojimi p. učiteľkami. Obohatili sa o nové znalosti, zručnosti pri práci s počítačmi a v neposlednom rade sa oboznámili s priestormi školy.
 

plávanie

máj

Plavecký výcvik

 

Naša materská škola organizovala v dňoch 4.5. - 30.5. 2012 predplavecký výcvik pre predškolákov. Detičky sa oboznámili s vodou, plaveckými štýlmi a naučili sa základy splývania a plávania. Ich snaha nevyšla nadarmo a všetky deti boli odmenené medailou a krásnym diplomom. Foto z plávania si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Syndikovať obsah