MŠ Galbavého -     Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum.

besiedka

máj

 

Besiedka ku dňu Matiek v materskej škôlke 

Každoročná besiedka pre naše mamičky sa konala v materskej škole 11. mája 2010

Deti si pre mamičky pripravili nádherný program plný piesní, básničiek, scénok, či tančekov... Veď posúďte sami a pozrite foto vo fotogalérii.

tvorivé dielne

marec-apríl

 

JARNÉ TVORIVÉ DIELNE

"Veľkonočný zajačik "

Akcia prebiehala v dňoch 24. - 27. marca 2010 v jednotlivých triedach s pani učiteľkami. Svojou tvorivosťou a fantáziou si deti vyzdobili jednotlivé triedy a materskú školu k nadchádzajúcim sviatkom jari. Deti si rozvíjali pracovné a výtvarné zručnosti, v práci uplatňovali svoju predstavivosť.

Kurzy informatiky na ZŠ

Deti a počítače

 

V rámci rozvíjania digitálnych kompetencií a oboznamovania sa s počítačmi v spolupráci so základnou školou Sokolíkova navštevovali deti z našej materskej škôlky v čase 10.3. - 1.4. 2010 kurzy informatiky na ZŠ. Deti boli rozdelené do dvoch skupín a naučili sa základy práce s počítačom, čo sa im v budúcnosti určite zíde....

beseda

marec

 

Beseda so spisovateľkou

Beseda so spisovateľkou a ilustrátorkou pani Danicou Paulíčkovou bola 22. marca 2010 o 15.00 hod . Akcie sa zúčastnili deti z 3. a 4. triedy, ba aj rodičia, ktorí mali o besedu záujem. Pani spisovateľka im veľmi pútavo rozprávala o svojej práci, deti jej kládli množstvo zvedavých otázok a poprezerali si aj niektoré z jej kníh...

 

 

návšteva ZŠ

 

február

Predškoláci na návšteve v škole

 

Dňa 2. 2. 2010 boli predškoláci z našej škôlky pozrieť na základnej škole Sokolíkova, čo ich od septembra čaká. Už onedlho pôjdu s rodičmi na zápis...tak si zatiaľ nanečisto vyskúšali, aké to vlastne v tej škole je. Viac detailov vo fotogalérii....

Syndikovať obsah