MŠ Galbavého -     Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum.

Akcie organizované MŠ

Akcie konané v Materskej škole počas šk. roka

 

 

 

Výuka anglického jazyka

Naša materská škola zabezpečuje výuku anglického jazyka odbornou jazykovo i pedagogicky vzdelanou lektorkou. Výuka prebieha v priestoroch MŠ v popoludňajších hodinách 2x týždenne.

Divadelné predstavenia

Priebežne počas celého školského roka organizujeme priamo v priestoroch MŠ divadelné predstavenia pre deti.

Kúzelnícke vystúpenie

Poplatky

 

 

 

Oznam pre rodičov !

 

Na základe VZN č.6/2012 zo dňa 28.9.2013,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2012 zo dňa 6.3.2012 o určení
výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach


sa určuje mesačný poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole

od 10.10. 2013 na

Syndikovať obsah