MŠ Galbavého -     Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum.

Kontakty

Materská škola  Galbavého 5, 841 01  Bratislava

 

 

 

Telefón :  02/ 6436 4961                                        e-mail: msgalbaveho@gmail.com

Služobný mobil : 0940 503 913 (neslúži na odhlasovanie detí!)

Tipy

 

TESTY ŠKOLSKEJ ZRELOSTI PRE PREDŠKOLÁKOV

Vážení rodičia,

v prípade, že máte záujem o posúdenie školskej zrelosti vášho dieťaťa, dohodnite si telefonicky termín vyšetrenia v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Fedákovej ul. č. 3

na telefónnom čísle : 6428 8090

Telefonicky môžete poradňu kontaktovať od 1. februára , vyšetrenia sa budú realizovať v termíne marec - apríl . Deti budú testované priamo v poradni na Fedákovej č.3, v skupinke cca 8 detí. Psychológ bude pracovať s deťmi asi 1 hodinu, zatiaľ rodič vyplní v čakárni anamnestický dotazník. Po ukončení práce s deťmi psychológ testy hneď vyhodnotí a potom bude s každým rodičom individuálne konzultovať výsledky vyšetrenia.

 

 

 

 

Akcie organizované MŠ

Akcie konané v Materskej škole počas šk. roka

 

 

 

Výuka anglického jazyka

Naša materská škola zabezpečuje výuku anglického jazyka odbornou jazykovo i pedagogicky vzdelanou lektorkou. Výuka prebieha v priestoroch MŠ v popoludňajších hodinách 2x týždenne.

Divadelné predstavenia

Priebežne počas celého školského roka organizujeme priamo v priestoroch MŠ divadelné predstavenia pre deti.

Kúzelnícke vystúpenie

Syndikovať obsah