MŠ Galbavého -     Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum.

Akcie organizované MŠ

Akcie konané v Materskej škole počas šk. roka

 

 

 

Výuka anglického jazyka

Naša materská škola zabezpečuje výuku anglického jazyka odbornou jazykovo i pedagogicky vzdelanou lektorkou. Výuka prebieha v priestoroch MŠ v popoludňajších hodinách 2x týždenne.

Divadelné predstavenia

Priebežne počas celého školského roka organizujeme priamo v priestoroch MŠ divadelné predstavenia pre deti.

Kúzelnícke vystúpenie

Kúzelník Ivan navštívi našu školku a okrem úsmevu na našich tvárach vykúzli aj niečo navyše...

Vianočná besiedka s Mikulášom

V spolupráci s bábkohercami manželmi Stražanovcami organizujeme už tradičnú besiedku pre deti s Mikulášom, spojenú s divadelným predstavením. ( Bábkové divadielko ) Fotografovanie je zabezpečené našim fotografom.

"Chceme dýchať čistý vzduch"

Enviromentálna výchova pre deti predškolského veku, práca a dopĺňanie envirocentra, kútika prírody v MŠ.

Dopravná výchova

Rôznymi hravými formami venujeme stálu pozornosť dopravnej výchove k čomu patrí aj návšteva dopravného ihriska. Vedieme deti k bezpečnosti na cestách.

Fašiangový karneval so šašom Marošom

Každý rok počas Fašiangov prebieha na našej škôlke veselý karneval a samozrejme diskotéka šaša Maroša. V spolupráci s rodičmi si deti pripravia masky, s pani učiteľkami pripravia výzdobu tried i vstupnej haly. Fotografovanie detí je opäť zabezpečené našim fotografom.

Plavecký výcvik

Pre predškolákov (príp. podľa záujmu i pre mladšie deti ) každoročne organizujeme predplaveckú prípravu. Kurz sa koná v spolupráci s odborne školenými inštruktormi na výuku detí predškolského veku.

Návšteva ZOO

Ako výlet na konci školského roka organizujeme návštevu zoologickej záhrady, kde sa deti oboznámia s rôznymi druhmi zvierat, stratia zábrany či strach pohladkať vybrané druhy zvierat ( kozičky, poníky, somáriky...)

 

Deň Matiek

tradičný kultúrny program pre mamičky k ich sviatku pripravujú p. učiteľky s deťmi v jednotlivých triedach.

MDD

deň plný radosti, hry, zábavy a súťaže pre deti spojené so šašoparádou Šaša Maroša

Detská olympiáda a Beh mladých Dúbravčanov

Športové predpoludnie, kt. sa zúčastňujú vybrané deti zo všetkých materských škôl v Dúbravke

Rozlúčková besiedka predškolákov

Pásmo pre rodičov zostavené zo všetkého čo sa deti v škôlke naučili spojené s malým pohostením a darčekom pre deti