MŠ Galbavého -     Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole. R. Fulghum.

Anglický jazyk

 Vážení rodičia,

 

naša materká škola aj tento školský rok 2015/2016 organizuje výuku anglického jazyka. Angličtinu vyučuje skúsená lektorka Mgr. Šimončičová, poplatok za  jeden polrok t.j. 30 vyučovacích hodín je 60€.

Vyučovanie začína 1. 10.2015

Ostatné informácie o priebehu a organizácii krúžku nájdete na nástenke v materskej škole.